Sebesar Apapun Kesalahan, Diampuni

mnj_2570

[tadaburtera;Ust. Andi;512015;mutumanikam,bdg]

Orang-orang beriman, diseru, bertaqwa kepada Allah. Menjaga perbuatannya, untuk menyongsong kehidupan abadi.

Allah berfirman Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah & hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), & bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [59:18]

Allah berfirman

“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit & apa yang ada di bumi?

Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah yang keempatnya.

Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah yang keenamnya.

Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada.

Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [59:18]

Allah berfirman,

“Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya.

Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka.

“Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu.”

Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; & barang siapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri.

Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, & Kami tidak akan mengadzab sebelum Kami mengutus seorang rasul.” [17:13-15]

Allah berfirman, “Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

yang mulia (di sisi Allah) & yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),

mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,

& sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.” [82:10-19]

Allah berfirman,

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia & mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, & Kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya,

(yaitu) ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan & yang lain duduk di sebelah kiri.

Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.” [50:16-18]

Allah berfirman,

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri.

Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini?)”. Mereka menjawab: “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari”.

Berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, & hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa

makanan itu untukmu, & hendaklah dia berlaku lemah lembut & janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.” [18:19]

Allah berfirman,

“Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata: “Ambillah, bacalah kitabku (ini)”.

Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.

Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridai,

dalam surga yang tinggi.

Buah-buahannya dekat,

(kepada mereka dikatakan): “Makan & minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu”.

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: “Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),

Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,

Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.” [69:19-27]

Allah berfirman, “Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; & berkatalah kepada Kami tangan mereka & memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.” [36:65]

Allah berfirman, “Dan (ingatlah) hari (ketika) musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka lalu mereka dikumpulkan (semuanya).

Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan & kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka berkata kepada kulit mereka: “Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?” Kulit mereka menjawab: “Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata telah menjadikan kami pandai (pula) berkata, & Dia-lah yang menciptakan kamu pada kali yang pertama & hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan & kulitmu terhadapmu bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan.

Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu, prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi.

Jika mereka bersabar (menderita adzab) maka nerakalah tempat diam mereka & jika mereka mengemukakan alasan-alasan, maka tidaklah mereka termasuk orang-orang yang diterima alasannya.” [41:19-24]

Allah berfirman, “Katakanlah: “Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, & berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang adzab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).

Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang adzab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya,

supaya jangan ada orang yang mengatakan: “Amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam (menunaikan kewajiban) terhadap Allah, sedang aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan (agama Allah).

atau supaya jangan ada yang berkata: ‘Kalau sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa’.

Atau supaya jangan ada yang berkata ketika ia melihat adzab: ‘Kalau sekiranya aku dapat kembali (ke dunia), niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik’.

(Bukan demikian) sebenarnya telah datang keterangan-keterangan-Ku kepadamu lalu kamu mendustakannya & kamu menyombongkan diri & adalah kamu termasuk orang-orang yang kafir”.” [39:53-59]

Allah berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu & memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika

Allah tidak menghinakan Nabi & orang-orang yang beriman bersama dengan dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan & di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: “Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami & ampunilah kami; sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu”.” [66:8]

Allah berfirman, “(Yaitu) orang-orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami & peliharalah kami dari siksa neraka,”” [3:16]

Allah berfirman, “Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka & siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.” [3:135]

Allah berfirman, “kecuali orang-orang yang bertobat, beriman & mengerjakan amal shaleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dan orang yang bertobat & mengerjakan amal shaleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya.” [25:70-71]

Iklan

Tinggalkan Balasan, sopan, intelek, belajar lanjut

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s