Kaidah Penting Memahami Al Qur’an & Hadits


Ada tulisan bagus, di muslim.or.id, ini tulisannya.

Umat1

Umat Islam memiliki modal yang sangat besar untuk bersatu, karena mereka beribadah kepada ilaah (Tuhan) yang satu, mengikuti nabi yang satu, berpedoman kepada kitab suci yang satu, berkiblat kepada kiblat yang satu.

Selain itu, ada jaminan dari Allah & Rasul-Nya, bahwa mereka tidak akan sesat selama mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala, berpegang-teguh kepada Alquran dan al Hadits.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

Lanjutkan membaca “Kaidah Penting Memahami Al Qur’an & Hadits”

Quran Membawa Kebenaran


NA002979

Quran Membawa Kebenaran

[#130333#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) & batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan & janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Lanjutkan membaca “Quran Membawa Kebenaran”