Gerhana, Bagi Kaum Yang Memahami


KaumYgMemahami_16_12

Firman Allah Tentang Matahari, Bulan & Bintang

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Yang (berbuat) demikian Allah Tuhanmu, kepunyaan-Nya lah kerajaan.

Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari.” [35:13] Lanjutkan membaca “Gerhana, Bagi Kaum Yang Memahami”

Indonesia Dipilih Allah Menjaga Keaslian Islam


GrandSyechGrand Syekh Al-Azhar Prof Dr Syekh Ahmad Muhammad Ahmad Ath-Thayyeb mengatakan, kemampuan bangsa Indonesia memadukan antara ilmu, iman, & amal telah menjadikan Indonesia mampu melakukan lompatan-lompatan sehingga menjadi salah satu negara termaju di kawasan Asia. Bahkan, Indonesia telah menjadi “Macan Asia”. Lanjutkan membaca “Indonesia Dipilih Allah Menjaga Keaslian Islam”

Rujukan Hadits Online


2wasiat

Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

Aku telah tinggalkan pada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, (yaitu) Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

(Hadits Shahih Lighairihi, H.R. Malik; al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Nashr, Ibnu Hazm. Dishahihkan oleh Syaikh Salim al-Hilali di dalam At Ta’zhim wal Minnah fil Intisharis Sunnah, hlm. 12-13). Lanjutkan membaca “Rujukan Hadits Online”

Kaidah Penting Memahami Al Qur’an & Hadits


Ada tulisan bagus, di muslim.or.id, ini tulisannya.

Umat1

Umat Islam memiliki modal yang sangat besar untuk bersatu, karena mereka beribadah kepada ilaah (Tuhan) yang satu, mengikuti nabi yang satu, berpedoman kepada kitab suci yang satu, berkiblat kepada kiblat yang satu.

Selain itu, ada jaminan dari Allah & Rasul-Nya, bahwa mereka tidak akan sesat selama mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta’ala, berpegang-teguh kepada Alquran dan al Hadits.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

Lanjutkan membaca “Kaidah Penting Memahami Al Qur’an & Hadits”

Kitab Permulaan Turunnya Wahyu


Bab Bagaimana Permulaan Turunnya Wahyu kepada Rasulullah saw. & Firman Allah Ta’ala, “Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh & nabi-nabi yang kemudiannya.”

1. Dari Alqamah bin Waqash al-Laitsi, ia berkata, “Saya mendengar Umar ibnul Khaththab r.a. (berpidato 8/59) di atas mimbar, ‘Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda, ‘(Wahai manusia), sesungguhnya amal-amal itu hanyalah dengan niatnya (dalam satu riwayat: amal itu dengan niat 6/118) & bagi setiap orang hanyalah sesuatu yang diniatkannya. Barangsiapa yang hijrahnya (kepada Allah & Rasul Nya, maka hijrahnya kepada Allah & Rasul Nya. Lanjutkan membaca “Kitab Permulaan Turunnya Wahyu”