Tuhan semesta alam.


“Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam,” [1:2]

“Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit & bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas Arasy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, & (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan & bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan & memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.” [7:54]

“Tidaklah mungkin Al Qur’an ini dibuat oleh selain Allah; akan tetapi (Al Qur’an itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya & menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, (diturunkan) dari Tuhan semesta alam.” [10:37]

“Dan sesungguhnya Al Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,” [26:192]

“Allah-lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap & langit sebagai atap, & membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberi kamu rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian itu adalah Allah Tuhanmu, Maha Agung Allah, Tuhan semesta alam.” [40:64]

Iklan