Syaitan dijauhkan dari mendengar Al Qur’an


[1304037, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Dan Al Qur’an itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur’an itu, & mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al Qur’an itu. Lanjutkan membaca “Syaitan dijauhkan dari mendengar Al Qur’an”

Syaitan turun kepada pendusta lagi banyak dosa


[1304038, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Apakah akan Aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa, mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, & kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Lanjutkan membaca “Syaitan turun kepada pendusta lagi banyak dosa”

Yang durhaka, tidak beriman kepada Al Qur’an, hingga melihat `adzab


[1304036, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Dan kalau Al Qur’an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.” Lanjutkan membaca “Yang durhaka, tidak beriman kepada Al Qur’an, hingga melihat `adzab”

Quran diturunkan Allah melalui, Jibril, Untuk Memberi Peringatan


[1304035, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Dan sesungguhnya Al Qur’an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,

dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril),

ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan,

dengan bahasa Arab yang jelas.

Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar (tersebut) dalam Kitab-kitab orang yang dahulu.

Dan apakah tidak cukup menjadi bukti bagi mereka, bahwa para ulama Bani Israil mengetahuinya?” [Asy-Syu’ara 26:192-197]