Imam Tirmizi


tirmizi-40

Khazanah keilmuan Islam klasik mencatat sosok Imam Tirmizi, sebagai salah 1 periwayat & ahli Hadits utama. Selain: Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, & lainnya.

Karyanya, Kitab Al Jami’. Atau, biasa dikenal dengan kitab Jami’ Tirmizi. Menjadi salah 1 rujukan penting, berkaitan masalah Hadits & ilmunya. Serta termasuk dalam Kutubus Sittah (6 kitab pokok di bidang Hadits) & ensiklopedia Hadits terkenal. Sosok penuh tawadhu’ & ahli ibadah ini, tak lain adalah Imam Tirmizi. Lanjutkan membaca “Imam Tirmizi”

Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani


albani-20

Hadits, merupakan salah 1 rujukan sumber hukum Islam. Di samping, kitab suci Al-Qur’an yang paling tinggi. Di dalam hadits Nabi Muhammad SAW itulah, terkandung jawaban & solusi masalah yang dihadapi umat di berbagai bidang kehidupan. Bicara ilmu hadits, umat Islam tidak akan melupakan jasa Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Atau, yang lebih dikenal dengan Syeikh Al-Albani. Ia salah 1 tokoh pembaharu Islam abad ini. Lanjutkan membaca “Syeikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani”

Imam An-Nawawi


nawawi3-45

Beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimasyqiy, Abu Zakaria. Lahir pada Muharram 631 H di Nawa. Sebuah kampung di daerah Dimasyq (Damascus). Sekarang ibukota Suriah.

Beliau dididik oleh ayahnya, yang terkenal dengan kesalehan & ketakwaan. Beliau mulai belajar di katatib (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak) & hafal Al-Quran sebelum menginjak usia baligh. Lanjutkan membaca “Imam An-Nawawi”