Allah Menerima Taubat


BS15098

Allah Menerima Taubat

[#130331#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu & memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit & bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya & diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjutkan membaca “Allah Menerima Taubat”