Allah Maha Esa Maha Pengampun


4.1.1

Allah Maha Esa

[#130315#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Sekiranya ada di langit & di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai `Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.” [Al-Anbiya 21:22] Lanjutkan membaca “Allah Maha Esa Maha Pengampun”

Allah Menerima Taubat


BS15098

Allah Menerima Taubat

[#130331#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu & memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit & bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya & diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjutkan membaca “Allah Menerima Taubat”