Yesus Menghidupkan Orang Mati, Atas Ijin Allah


NA002993

Yesus Menghidupkan Orang Mati, Atas Ijin Allah

[#130356#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;Historical Jesus, Mizan]

Allah berfirman, “Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan Al Kitab (Taurat) kepada Musa, & Kami telah menyusulinya (berturut-turut) sesudah itu dengan rasul-rasul, & telah Kami berikan bukti-bukti kebenaran (mukjizat) kepada `Isa putra Maryam & Kami memperkuatnya dengan Ruhul-Qudus. Lanjutkan membaca “Yesus Menghidupkan Orang Mati, Atas Ijin Allah”

Allah Tidak Beranak Tidak Diperanakkan


NA002990

Allah Tidak Beranak Tidak Diperanakkan

[#130316#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Dan mereka berkata: “Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.

Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Lanjutkan membaca “Allah Tidak Beranak Tidak Diperanakkan”

Berlebihan Dalam Beragama, Isa Putra Maryam Tuhan,


LS003615

Yesus Tuhan, Berlebihan Dalam Beragama

[#130340#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, “Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) & mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), & mereka tersesat dari jalan yang lurus.”  [Al-Maidah 5:77] Lanjutkan membaca “Berlebihan Dalam Beragama, Isa Putra Maryam Tuhan,”