Allah menyeru ke Darussalam & jalan yang lurus


[1304043, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Dan apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat, sesudah (datangnya) bahaya menimpa mereka, tiba-tiba mereka mempunyai tipu daya dalam (menentang) tanda-tanda kekuasaan Kami. Katakanlah: “Allah lebih cepat pembalasannya (atas tipu daya itu)”. Sesungguhnya malaikat Kami menuliskan tipu dayamu. Lanjutkan membaca “Allah menyeru ke Darussalam & jalan yang lurus”

NERAKA: Cara Penghuni Memasukinya


4.1.1

[Digital Quran Sony Sugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Syafrowi]

1. Quran,

Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat & menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka,

& mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. [Al-Baqarah 2:2-5]

2. Calon Penghuni Digiring Dalam Dahaga

& Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka Jahanam dalam keadaan dahaga. [Maryam 19:86] Lanjutkan membaca “NERAKA: Cara Penghuni Memasukinya”

KONDISI NERAKA


NA003007

KONDISI NERAKA

[Digital Quran Sony Sugema 3.0; Indeks Quran Mahmud AsSyafrowi]

1. Quran,

Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan shalat & menafkahkan sebahagian rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka, & mereka yang beriman kepada Kitab (Al Qur’an) yang telah diturunkan kepadamu & Kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan) akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, & merekalah orang-orang yang beruntung. [Al-Baqarah 2:2-5]

2. Seburuk-buruk Tempat Kembali Lanjutkan membaca “KONDISI NERAKA”