Aklak Terpuji: Berlaku ADIL


BS15098

Aklak Atau Perilaku Terpuji: Berlaku ADIL

[Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Syafrowi]

1. Perintah Berlaku ADIL

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil & berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, & Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran & permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. [An-Nahl 16:90]

Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (katakanlah): “Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat & sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya)”. [Al-A’raf 7:29]

ADIL, Perilaku Terpuji!


4.1.1

Aklak Atau Perilaku Terpuji: Berlaku ADIL

[Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Syafrowi]

1. Perintah Berlaku ADIL

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil & berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, & Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran & permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. [An-Nahl 16:90]

Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (katakanlah): “Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat & sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya)”. [Al-A’raf 7:29]

Perilaku Terpuji: ADIL


B4455

Aklak atau Perilaku Terpuji: Berlaku ADIL
[Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Syafrowi]
 1. Perintah Berlaku ADIL

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil & berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, & Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran & permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. [An-Nahl 16:90]

Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan”. Dan (katakanlah): “Luruskanlah muka (diri) mu di setiap shalat & sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. Sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah) kamu akan kembali kepada-Nya)”. [Al-A’raf 7:29]