Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik,


[1304044, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah & orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) & tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Lanjutkan membaca “Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik,”

Al Qur’an: Memberi peringatan kepada yang mau & takut


[1304039, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Yaa Siin. Demi Al Qur’an yang penuh hikmah,

sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul, (yang berada) di atas jalan yang lurus, (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai. Lanjutkan membaca “Al Qur’an: Memberi peringatan kepada yang mau & takut”

Yang durhaka, tidak beriman kepada Al Qur’an, hingga melihat `adzab


[1304036, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Dan kalau Al Qur’an itu Kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka (orang-orang kafir); niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.” Lanjutkan membaca “Yang durhaka, tidak beriman kepada Al Qur’an, hingga melihat `adzab”

Peringatan Diulang-ulang, Supaya Ingat!


4.1.1

Peringatan Allah Diulang-ulang, Agar Ingat

[#130321#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Dan sesungguhnya dalam Al Qur’an ini Kami telah ulang-ulangi (peringatan-peringatan), agar mereka selalu ingat. Dan ulangan peringatan itu tidak lain hanyalah menambah mereka lari (dari kebenaran). Lanjutkan membaca “Peringatan Diulang-ulang, Supaya Ingat!”