Syaitan dijauhkan dari mendengar Al Qur’an


[1304037, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Dan Al Qur’an itu bukanlah dibawa turun oleh syaitan-syaitan. Dan tidaklah patut mereka membawa turun Al Qur’an itu, & mereka pun tidak akan kuasa. Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan dari mendengar Al Qur’an itu. Lanjutkan membaca “Syaitan dijauhkan dari mendengar Al Qur’an”

Islam, Tidak Ada Kesempitan Beragama


b5Islam, Tidak Ada Kesempitan Beragama

[#130354# qurandigital 3.0.sonysugema; indeks quran mahmud asy-syafrowi; Quran Syaamil]

Agama Yang Diridhai Allah. Allah berfirman, Sesungguhnya agama (yang diridai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. [Ali-Imran 3:19] Lanjutkan membaca “Islam, Tidak Ada Kesempitan Beragama”

Allah Maha Pemaaf


NA002987Allah Maha Pemaaf

[#130351# index Quran, Mahmud Asy0Syafrowi; qurandigital 3.0.sonysugema]

Allah Maha Pemaaf. Allah menerima tobat seseorang, memaafkan kesalahan betapapun besarnya kesalahan. Asalkan, mau memperbaiki diri, tidak mengulangi & sebelum nyawa sampai di kerongkongan, atau hampir mati. Sifat pemaaf, adalah sifat terpuji, sifat yang mudah memafkan kesalahan orang lain. Sifat yang baik, yang harus dipelihara. Lanjutkan membaca “Allah Maha Pemaaf”

Quran Membawa Kebenaran


NA002979

Quran Membawa Kebenaran

[#130333#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) & batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan & janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Lanjutkan membaca “Quran Membawa Kebenaran”