Aisyah+Hanin: 2 Gadis Yahudi, Islam di Masjidil Aqsha


[Islam agama yang sempurna dalam memperlakukan wanita. Hanin juga menolak jika Islam diperbandingkan dengan agama lain. Agama lain tidak ada apa-apanya.]

ooo

alaqsha2Televisi Aljazeera, Ahad (29/12/2013) memuat sebuah wawancara eksklusif dengan 2 gadis Yahudi Israel, yang baru saja mengikrarkan keislamannya di Masjidil Aqsha.

Berikut kisah keislaman mereka, yang dirangkai dari petikan wawancara. Sembuh dari sakitnya, Aisyah, gadis Yahudi berumur 20 tahunan ini menjadi ingin mempelajari agama Islam lebih jauh.

Renungan saat sakit, membuatnya ingin mengenal Islam. Dia pun bergabung dengan Islamic Center Darussalam. Selain juga melalui media & internet.

Pada 2008, beberapa tahun setelah kedatangannya ke Israel, Aisyah mengunjungi salah seorang temannya di daerah Arab. Salah 1 wilayah Palestina yang dikuasai oleh Israel. Saat pulang dari sana, dia mendapatkan sebuah buku kecil berbahasa Ibrani berjudul “Jalan Menuju Kebahagiaan”. Buku itu berisi bukti-bukti kebenaran ajaran Islam. Lanjutkan membaca “Aisyah+Hanin: 2 Gadis Yahudi, Islam di Masjidil Aqsha”

Bantahan: Yahudi & Nasrani Kekasih Allah


NA002979

Bantahan: Yahudi & Nasrani Kekasih Allah

[#130330#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

 Allah berfirman, Orang-orang Yahudi & Nasrani mengatakan: “Kami ini adalah anak-anak Allah & kekasih-kekasih-Nya”. Katakanlah: “Maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu?” (Kamu bukanlah anak-anak Allah & kekasih-kekasih-Nya), tetapi kamu adalah manusia (biasa) di antara orang-orang yang diciptakan-Nya. Lanjutkan membaca “Bantahan: Yahudi & Nasrani Kekasih Allah”

Quran Membawa Kebenaran


NA002979

Quran Membawa Kebenaran

[#130333#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) & batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan & janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Lanjutkan membaca “Quran Membawa Kebenaran”

Allah Menerima Taubat


BS15098

Allah Menerima Taubat

[#130331#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu & memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit & bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya & diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjutkan membaca “Allah Menerima Taubat”

Cahaya Allah


NA003006

Cahaya Allah

[#130329#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, & banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, & kitab yang menerangkan.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, & (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, & menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Lanjutkan membaca “Cahaya Allah”