Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik,


[1304044, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah & orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) & tidak patut (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Lanjutkan membaca “Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik,”

Menolong Allah, Dia akan menolong & meneguhkan kedudukan


[1304041, digital Q sonysugema 3.0]

Allah Swt berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu & meneguhkan kedudukanmu.

Dan orang-orang yang kafir maka kecelakaanlah bagi mereka & Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah (Al Qur’an) lalu Allah menghapuskan (pahala-pahala) amal-amal mereka. Lanjutkan membaca “Menolong Allah, Dia akan menolong & meneguhkan kedudukan”

Quran Membawa Kebenaran


NA002979

Quran Membawa Kebenaran

[#130333#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) & batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan & janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Lanjutkan membaca “Quran Membawa Kebenaran”

Allah Menerima Taubat


BS15098

Allah Menerima Taubat

[#130331#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu & memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit & bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya & diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjutkan membaca “Allah Menerima Taubat”

Cahaya Allah


NA003006

Cahaya Allah

[#130329#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, & banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, & kitab yang menerangkan.

Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, & (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, & menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Lanjutkan membaca “Cahaya Allah”

Allah Menurunkan Quran, Allah Juga Yang Menjaganya


 

00_MenjagaQuran

Quran member penjelasan sempurna. Orang kafir yang tidak mau mengikuti peringatan Quran, akan menyesal. Seandainya dahulu mau taat, tentu di akhirat akan beruntung. Akan tetapi, terlambat. Di dunia, orang yang tidak percaya hari kebangkitan, akan bersenang-senang, melupakan kampung akhirat. Telah dilalaikan angan-angan kosong, terpedaya kehidupan dunia yang sementara, yang memabukkan. Lanjutkan membaca “Allah Menurunkan Quran, Allah Juga Yang Menjaganya”

Larangan Membedakan, Yesus Salah 1 Rasul Allah


4.1.1

Larangan Membedakan,  Yesus Salah 1 Rasul Allah

[#130341#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, “Al Masih putra Maryam hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul, & ibunya seorang yang sangat benar, kedua-duanya biasa memakan makanan. Perhatikan bagaimana Kami menjelaskan kepada mereka (Ahli Kitab) tanda-tanda kekuasaan (Kami), kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling (dari memperhatikan ayat-ayat Kami itu).”  [Al-Maidah 5:75] Lanjutkan membaca “Larangan Membedakan, Yesus Salah 1 Rasul Allah”