Allah Menerima Taubat


BS15098

Allah Menerima Taubat

[#130331#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Maka barang siapa bertobat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu & memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Tidakkah kamu tahu, sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit & bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya & diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lanjutkan membaca “Allah Menerima Taubat”

Mengubah Taurat


NA002993

Mengubah Taurat

[#130332#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: “Kami telah beriman”, padahal hati mereka belum beriman; & (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka mendengar (berita-berita) bohong & amat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Lanjutkan membaca “Mengubah Taurat”