Allah Yang Maha Esa, Bukan Salah 1 Dalam Trinitas


4.1.1

Allah Bukan Salah 1 Oknum Dalam Trinitas

[#130312#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, & janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah & (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, & (dengan tiupan) roh dari-Nya. Lanjutkan membaca “Allah Yang Maha Esa, Bukan Salah 1 Dalam Trinitas”

Allah Maha Esa Maha Pengampun


4.1.1

Allah Maha Esa

[#130315#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Sekiranya ada di langit & di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai `Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.” [Al-Anbiya 21:22] Lanjutkan membaca “Allah Maha Esa Maha Pengampun”

Allah Tidak Beranak Tidak Diperanakkan


NA002990

Allah Tidak Beranak Tidak Diperanakkan

[#130316#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Dan mereka berkata: “Tuhan Yang Maha Pemurah mengambil (mempunyai) anak.

Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar,hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh,karena mereka mendakwa Allah Yang Maha Pemurah mempunyai anak. Lanjutkan membaca “Allah Tidak Beranak Tidak Diperanakkan”

Berlebihan Dalam Beragama, Isa Putra Maryam Tuhan,


LS003615

Yesus Tuhan, Berlebihan Dalam Beragama

[#130340#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, “Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (sebelum kedatangan Muhammad) & mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), & mereka tersesat dari jalan yang lurus.”  [Al-Maidah 5:77] Lanjutkan membaca “Berlebihan Dalam Beragama, Isa Putra Maryam Tuhan,”

Bukan Tuhan, Tapi Nabi Mulia


NA002981

Yesus Bukan Tuhan, Tapi Nabi Mulia

 [#130313#; Quran Digital SonySugema 3.0; Indeks Quran Mahmud Asy-Syafrowi;]

Allah berfirman, Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putra Maryam”. Katakanlah: “Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putra Maryam itu beserta ibunya & seluruh orang-orang yang berada di bumi semuanya?”

Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit & bumi & apa yang di antara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” [Al-Maidah 5:17] Lanjutkan membaca “Bukan Tuhan, Tapi Nabi Mulia”